Cách khống chế những tội phạm có hung khí

Thời gian gần đây trong nước diễn ra rất nhiều vụ cướp và đánh nhau có hung khí.  Để khống chế được những tội phạm như thế này, chúng ta nên học hỏi những bài tập phòng thân đơn giản, và video dưới đây là 1 cách để chúng ta đối phó với chúng.

 Chí Tuyên