Ghê rợn với cảnh “sửu nhi” dùng mã tấu lấy số lẫn nhau

Mặc dù đã được người thân ngăn cản nhưng những thanh niên trong clip dưới đây vẫn rất hăng máu và dùng mã tấu giải quyết mâu thuẩn cho tới cùng.

Màn tỉ thí kinh hoàng của 2 băng đảng giang hồ máu lạnh
Video chứng minh dao nhanh hơn súng, bạn có tin?

C.T