Kungfu thâm hậu, chỉ võ sư Trung Quốc mới dám luyện

Công phu Trung Quốc có rất nhiều các bài ngạnh công giúp tay chân cứng như sắt đá, trong số đó có bài tập luyện cho hạ bộ chịu chấn động vật lý. Môn này muốn luyện phải từ thiếu niên và vĩnh viễn chưa từng giao hợp với phụ nữ. 

Tại sao Trung Quốc lại có công phu luyện hạ bộ?
Vì sao loạt bom tấn Trung Quốc 2016 thất bại?

https://youtu.be/MG3p146NRJE

V.Đ