Ngỡ ngàng trước hai cú đá liên hoàn chính xác đến không ngờ

loading...

Chỉ trong vòng chưa đây 5 giây, chỉ với 2 cú đá cô đá trúng một cái chai một cách chính xác đến không ngờ.

Lệ Quang

languarr