Top 5 Ippons “đẹp mắt” tại giải vô địch Judo thế giới năm 2014

Xem lại 5 cú Ippons ấn tượng tại giải vô địch Judo thê giới năm 2014.

Judo là môn võ được chính phủ Nhật Bản xem như quốc võ và phổ biến trên khắp thế giới.  Judo được biết đến là môn võ với 2 đòn chính là (vật, ném) – Nage waza và kỹ thuật khống chế – Katame waza. 

Lệ Quang