Video: Nội lực thâm hậu của võ sư Thái Cực Quyền

Với nội lực vô cùng thâm hậu, võ sư Thái Cực Quyền đã dễ dàng khắc chế nhiều đối phương tấn công cùng lúc. Tuy nhiên, trên thế giới không thiếu những loại nội công như thế này và người ta vẫn luôn nghi ngờ về tính thực tế của nó.