Những vũ khí binh lính Anh mang theo mình từ thế kỷ 11 đến nay

Kể từ thế kỷ 11 đến nay, quân đội Anh đã trải qua nhiều thời kỳ với những trang bị khác nhau, tất cả được điểm lại trong bộ ảnh của Thom Atkinson.

Kitaeru – nghệ thuật rèn kiếm của người Nhật

Cung Thổ Nhĩ Kỳ – vũ khí bắn xa nhất trên chiến trường

Đây là những trang bị của người lính Anh vào năm 1066
Đây là những trang bị của người lính Anh vào năm 1066
Hệ thống vũ khí và mũ giáp đã được nâng cấp lên vào năm 1244
Hệ thống vũ khí và mũ giáp đã được nâng cấp lên vào năm 1244
Vũ khí của các binh sĩ Anh vào năm 1415
Vũ khí của các binh sĩ Anh vào năm 1415
Giáp sắt miếng (plate) được sử dụng vào năm 1485
Giáp sắt miếng (plate) được sử dụng vào năm 1485
Súng đã xuất hiện vào năm 1588
Súng đã xuất hiện vào năm 1588
Màu sắc quân phục ngày càng sậm để tránh bị bắn nhầm
Màu sắc quân phục ngày càng sậm để tránh bị bắn nhầm
Năm 1815, trang bị của binh sĩ Anh bao gồm những vật dụng như trên
Năm 1815, trang bị của binh sĩ Anh bao gồm những vật dụng như trên
Trang bị của quân đội Anh năm 1854
Trang bị của quân đội Anh năm 1854
Trang bị của quân đội Anh năm 1916
Trang bị của quân đội Anh năm 1916
Trang thiết bị của các binh sĩ Anh trong Thế chiến II
Trang thiết bị của các binh sĩ Anh trong Thế chiến II
Trang thiết bị từ 1982 đến nay của các binh sĩ Anh
Trang thiết bị từ 1982 đến nay của các binh sĩ Anh

VoThuat.vn

https://www.youtube.com/watch?v=MVFWYM12Z1M