Kỹ thuật phòng thủ cơ bản với Tonfa

Bản chất của Tonfa là một loại vũ khí dùng cho tự vệ và một phần kỹ thuật quan trọng của huấn luyện sử dụng Tonfa là thành thạo các kỹ thuật chặn đỡ phòng thủ bằng cả hai tay.

Tư thế đứng thủ với Tonfa
Tư thế đứng thủ với Tonfa
  • Gạt đỡ cao phía trước:

Nâng cao Tonfa qua đầu ở một góc dốc xuống khoảng 450 (cánh tay như hình mái nhà). Góc dốc này rất quan trọng, đảm bảo tất cả các đòn tấn công vũ khí từ trên xuống sẽ bị lệch hướng và ra ngoài cơ thể. Nếu góc này quá ngang bằng thì tất cả lực tấn công tiếp vào Tonfa sẽ truyền vào cánh tay hoặc cơ thể. Nếu góc này quá thẳng đứng thì việc gạt đỡ có thể không thành công. Vì vậy, góc 450 là lý tưởng cho kỹ thuật gạt đỡ cao. Kỹ thuật này dùng để chặn đỡ các đòn tấn công thẳng từ trên xuống.

raise front block 1 raise front block 2

https://www.youtube.com/watch?v=Rl_3fj6jV3w

  • Gạt đỡ thấp hai bên:

Tonfa được cầm sát theo cánh tay gạt chặn xuống để chặn các đòn tấn công vào đùi, đầu gối hoặc có thể là hai bên sườn. Các đòn tấn công tầm thấp thường gây khó khăn cho nhiều người trong việc gạt đỡ phòng thủ. Di chuyển tốt và phán đoán các kiểu tấn công nhanh là rất cần thiết để tăng hiệu quả của việc phòng thủ.lower side block 1 lower side block 2

  • Gạt đỡ cạnh tay phía trong và ngoài:

Tonfa được đưa lên cao ngang để chặn đỡ các đòn tấn công từ ngoài vào hai bên, các đòn tấn công theo hướng ngang. Từ kỹ thuật gạt đỡ cạnh tay với Tonfa phía ngoài có thể thi triển thành kỹ thuật gạt đỡ cao phía trên. Hoặc từ kỹ thuật gạt đỡ  cạnh tay với Tonfa phía trong có thể thi triển thành kỹ thuật gạt đỡ thấp.Inner & outer Forearm Block 1 Inner & outer Forearm Block 2

  • Gạt đỡ chéo cao và thấp:

Kỹ thuật đỡ chéo 2 Tonfa với nhau không phù hợp để chặn các đòn đánh có lực mạnh, thay vào đó kỹ thuật này thường dùng để chặn đỡ tước vũ khí của đối phương.High & Low cross Block 1 High & Low cross Block 2

Trung Hiệp(Tổng hợp)