Top 10 môn võ có khả năng tự vệ tốt nhất

Dưới đây là 10 môn võ được đánh giá là có khả năng tự vệ tốt nhất trên thế giới. Những môn võ được nhắc đến đang được nhiều người sử dụng phổ biến, họ áp dụng kỹ thuật của môn võ mình chọn để hỗ trợ tự vệ.

Đây là 10 môn võ được xếp hạng là có kỹ năng tự vệ tốt nhất do Website   top10salltime.com bình chọn.

10. Wing Chun Kung Fu
9. Aikido
8. Jeet Kune Do
7. Karate
6. Judo
5. Western Boxing
4. Muay Thai Kickboxing
3. Keysi Fighting Method
2. Brazilian Jiu Jitsu
1. Krav Maga

Bạn là người đam mê võ thuật? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến và nhận định của các bạn về vấn đề này? 

Quang Bình (Tổng hợp)