Giai thoại về Triệu Tử Long: Phá vạn quân Tào, giải cứu Ấu Chúa

Triệu Tử Long phá vòng vây hàng vạn quân Tào để giải cứu con trai của Lưu Bị được xem là một trong những giai thoại nổi tiếng bậc nhất thời Tam Quốc.

Cuộc chiến Khổng Minh – Tư Mã Ý: Kẻ tám lạng người nửa cân
Diễn viên đóng thế cho Lý Liên Kiệt chết trong oan ức

Trong Tam Quốc, Triệu Vân (Triệu Tử Long) là một trong năm ngũ hổ tướng của Lưu Bị ở thời nhà Thục. Ông là người huyện Chính Đinh nam, tỉnh Hà Bắc ngày nay. Triệu Vân được mô tả là có ngoài hình hùng dũng, uy phong lẫm liệt, võ nghệ cao siêu. Xét trên mọi phương diện thì Tử Long là vị tướng trí dũng song toàn.

Triệu Vân thường sử dụng thương cùng ngựa Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử để tung hoành trên chiến trường. Chiến công của Triệu Vân phải kể đến như: phá trận Bát Môn Kim Tỏa của Tào Nhân, giải cứu A Đẩu (con trai Lưu Bị), một mình phá vòng vây hàng vạn quân Tào lấy được thanh gươm báu Thanh Công của Tào Tháo, truy kích Tào Tháo ở trận Xích Bích…

100523cinet17

Một trong những trận đánh hay nhất của Triệu Tử Long đó là ở Trường Bảng. Năm 208, Lưu Bị giao tranh với Tào Tháo thất bại và phải chạy qua Trường Bản. Tại đây, Triệu Vân liều mình để bảo vệ gia quyến của chủ công. Hình ảnh ông một mình một ngựa tả xung hữu đột giữa hàng vạn quân Tào để giải cứu cho A Đẩu đã minh chứng cho sự trung thành, dũng mãnh của ông.

Ngay chính Tào Tháo cũng bất ngờ khi hàng vạn quân của mình bao vây như vẫn để cho Triệu Vân chạy thoát. Nếu như Quan Vũ ngạo mạn, Trương Phi nóng tính thì Triệu Tử Long có những yếu tố để dung hòa tất cả. Trong sự nghiệp cầm quân đánh trận của mình, Triệu Tử Long chưa một lần thất bại.

u1343p28t346d66f10945dt20081210160720

Sau khi Lưu Bị chiếm được Ích Châu, ông được phong làm Dực tướng quân, phò trợ Lưu Bị đánh Trung Hán. Kiến Hưng năm thứ 6 (tức năm 228), Triệu Vân dẫn quân hỗ trợ cho Gia Cát Lượng tiến đánh Quan Trung, tuy lúc này tuổi đã cao nhưng Triệu Vân vẫn hết sức dũng mãnh quyết chiến với quân địch, sau rút quân về được Hán Trung, năm sau thì mất.

Tam Quốc ghi chép: “Triệu Vân là hổ tướng có uy dũng, quả cảm trên chiến trường, nhưng có tình có nghĩa, chắc chắn, bình tĩnh, tận tụy, không nóng nảy xốc nổi như Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu. Trong chính sự, ông một lòng vì nước, có tư duy nhạy bén, suy nghĩ thấu đáo. Như khi Lưu Bị khởi quân đánh Tôn Quyền, để trả thù cho Quan Vũ, Triệu Vân đã đứng ra khuyên gián Lưu Bị “Quốc thù nên xem là trọng, tư thù nên xem là nhẹ”, nhưng Lưu Bị không nghe, kết quả quân Lưu Bị đại bại, Triệu Vân phải mang quân đến tiếp ứng rước về”.  

https://youtu.be/cPJr5hkjL2w

V.Đ