Những kỹ thuật phản đòn của Krav Maga

Kỹ thuật Krav Maga bao gồm các đòn đấm đá quăng vật bẻ xiết…, vũ khí, và cả những huấn luyện tâm lý. Krav Maga chủ trương lợi dụng những phản xạ tự nhiên có sẵn trong mỗi người, và lợi dụng cả tâm lý hoảng hốt sợ hãi sao cho có lợi nhất trong việc phòng thủ và tấn công.

nhung ky thuat phan don cua krav maga
Những kỹ thuật phản đòn của Krav Maga

Kỹ thuật tước súng của đối phương:

 

Kỹ thuật phản đòn khi bị đối phương tấn công bằng dao từ phía trước:

 

Kỹ thuật phản đòn khi bị đối phương tấn công bằng dao từ phía sau:

 

Kỹ thuật thoát khỏi thế bị kẹp cổ từ phía trước:

 

Kỹ thuật thoát khỏi thế bị kẹp cổ từ phía sau:

 

Kỹ thuật phản đòn từ cú đấm vòng của đối phương:

 

Kỹ thuật thoát khỏi thế lên gối của Muay Thái:

 

nhung ky thuat phan doi của krav maga

Thiện Tâm: tổng hợp