Thiết phiến (quạt chiến) – vũ khí đặc biệt của Nhật Bản

Quạt chiến là một loại quạt được thiết kế để sử dụng trên chiến trường. Rất nhiều loại quạt chiến đã từng được các samurai và các kunoichi (nữ nhẫn giả) sử dụng. Chúng cũng được goọi là Tessen (Thiết Phiến) và thường được sử dụng như vũ khí bất ngờ.

quat chien cua nhung samurai
Quạt chiến của những Samurai

Quạt chiến có rất nhiều kích cỡ, vật liệu, hình dáng và cách sử dụng. Một trong những ứng dụng quan trọng nhất cuủa nó là dùng để hiệu lệnh. Quạt lệnh được chia ra làm 2 loại:
– Quạt thật có khung làm bằng gỗ hoặc kim loại với giấy sơn mài được gắn với khung và bọc ngoài bằng kim loại.

– Quạt rộng và cứng được làm bằng kim loại và gỗ (hoặc cũng cũng có thể là chỉ một loại) rất giống với gunbai được dùng trong sumo ngày nay.

Những người chỉ huy sẽ nâng hoặc hạ chiếc quạt của mình, chỉ điểm theo những cách khác nhau để ra lệnh cho các binh sĩ, sau đó tín hiệu sẽ được truyền đi bằng những cách khác nhau như động lệnh hay khẩu lệnh.
Quạt chiến còn được sử dụng như một vũ khí, loại võ thuật sử dụng quát gọi là tessenjutsu.
Các loại quạt chiến:
– Gunsen (軍扇 – Quân Phiến)
– Tessen (鉄扇 – Thiết Phiến)
– Gunpai (Gumpai) hoặc Dansen Uchiwa(軍配 – Quân Phối)

gunsen
Gunsen
tessen
Tessen
gunbai
Gunbai

Video clip một bài múa thiết phiến của kungfu:

Thiện Tâm (tổng hợp)