Top 4 vũ khí huyền thoại “bách chiến bách thắng” trong lịch sử Việt Nam

Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam từng có nhiều vũ khí huyền thoại khiến kẻ thù kinh hồn bạc vía.