Chân Tử Đan không dùng phim để quảng bá võ thuật

Chân Tử Đan phủ nhận rằng nhờ thành công của phim Diệp Vấn mà các trường học Vịnh Xuân được hồi sinh. Anh nói: “Võ thuật là một thứ mà tôi đã lớn lên cùng với nó. Nó ở trong máu tôi và đây là lối sống mà tôi đang sống nhưng nó không phải trọng tâm cuộc đời tôi. Sự nghiệp của tôi là một diễn viên và một nhà làm phim”. 

Võ Đạt