Kỹ thuật đòn chỏ đầy sáng tạo của Vịnh Xuân quyền

Các bài quyền không phản ánh tính chất quy ước cho các chiêu thức, phân thế cụ thể từng chiêu tấn công hay phòng thủ (chẳng hạn như một số võ phái dạy đòn thế theo kiểu khi đối phương đấm thì ta đỡ thế nào và phản công ra sao), mà là những nguyên lý tấn công và phòng thủ rất cần sự sáng tạo của môn sinh khi ứng dụng thực chiến.

Sau đây, VoThuat.vn giới thiệu đến các bạn một kỹ thuật đòn chỏ đầy sáng tạo và độc đáo của Vịnh Xuân quyền trong thực chiến: