Judo sử dụng hệ thống xếp hạng “Dan” (độ) và “Kyu” (lớp) để phân các cấp độ kỹ năng. Judo là môn võ đầu tiên áp dụng các hệ thống xếp hạng được sử dụng trong Go và Shogi.

Các khái niệm “Dan” và “Kyu” sau đó đã được kết hợp, dẫn đến hệ thống xếp hạng hiện tại. Hệ thống này cũng được sử dụng trong Kendo, Karate và Kyudo (Bắn cung Nhật Bản).

Hệ thống cấp đó kỹ năng

Judo xếp hạng theo mức độ kỹ năng. Thứ hạng “Kyu” được thể hiện theo thứ tự giảm dần (số thứ hạng càng thấp, cấp độ kỹ năng càng cao) và thứ hạng “Dan” được thể hiện theo thứ tự tăng dần (số thứ hạng càng cao, cấp độ kỹ năng càng cao).

Hệ thống màu đai judo

Màu đai của Judo thay đổi tùy theo xếp hạng “Dan” hoặc “Kyu”. “Đai đen” được biết đến rộng rãi chỉ được phép cho các học viên lớp “Dan”.

Màu thắt lưng

Mặc dù màu sắc được phân loại như được hiển thị ở trên, một đai đen thường được đeo ngay cả bởi các học viên Judo có cấp bậc 6 Dan trở lên. Ban đầu, người ta thường sử dụng thắt lưng Judo mà không cần giặt chúng. Do thắt lưng trở nên bẩn (bị đen) khi luyện tập lặp đi lặp lại, đai đen trở nên gắn liền với sức mạnh và được các học viên cấp bậc “Dan” đeo.

Dan / Kyu xếp hạng và phương thức thăng tiến

Mặc dù các học viên Judo thường bắt đầu từ cấp 10 thấp nhất của Kyu, những người ở độ tuổi trung học cơ sở trở lên có thể kiến ​​nghị bắt đầu từ Kyu thứ 3. Hơn nữa, một học viên mới bắt đầu có thể tiến hành trực tiếp đến Kyu thứ 1 nếu bị một thẩm phán Judo xử phạt. Các bài kiểm tra thăng hạng cho cấp bậc Kyu thấp hơn bao gồm chiến thắng một số lần yêu cầu. Các học viên của cấp 1 Kyu được đăng ký với Hiệp hội Judo và đủ điều kiện nhận các bài kiểm tra để thăng hạng lên lớp đai đen “Dan”.

Thử nghiệm để thăng cấp cho lớp “Dan” bao gồm thử nghiệm chiến đấu, thử nghiệm hình thức (Kata) và thử nghiệm bằng văn bản. Các học viên vượt qua cả ba bài kiểm tra này đều nhận được xếp hạng Dan thứ nhất và được phép đeo đai đen. Tuy nhiên, chỉ những người từ 14 tuổi trở lên mới đủ điều kiện xếp hạng 1 Dan. Bởi vì những người tìm kiếm thăng hạng cho lớp “Dan” phải giành được số lần yêu cầu, họ phải thường xuyên quay lại võ đường (phòng tập) nhiều lần trong khoảng thời gian vài ngày. Ngoài mức độ kỹ năng của họ, những người tìm kiếm sự thăng tiến cũng phải tham gia vào “năm học tập” bắt buộc được đặt cho mỗi cấp bậc.

Theo baovothuat

Nguồn: saigonthethao.vn | Copy Link