Đam mê tửu sắc là nguyên nhân khiến Yi Long thảm bại

Báo chí Trung Quốc đã chỉ ra một trong những nguyên nhân khiến Yi Long thảm bại đó chính là đam mê tửu sắc. Bên cạnh đó, võ sư Thiếu Lâm bị cuốn vào các hoạt động truyền thông mà bỏ bê việc tập luyện võ thuật.

Võ Đạt