Cách Ngô Kinh cho Chu Tỉ Lợi “ăn hành”

Chu Tỉ Lợi xếp trên Ngô Kinh và cả Lý Tiểu Long về khả năng thực chiến ngoài đời. Tuy nhiên trên phim ảnh, điều đó không mang nhiều ý nghĩa. Trong bộ phim Thái Cực Quyền, Ngô Kinh đã dùng loại võ công ảo diệu này cho Chu Tỉ Lợi “ăn hành”.

V.Đ

loading...

languarr