Kỹ thuật sử dụng vũ khí của Aikido

Bên cạnh những đòn đánh tay không môn phái Aikido cũng có những kỹ thuật sử dụng vũ khí mang đậm triết lý “vòng tròn”. Và trong video dưới đây Shihan 7 đẳng Mori Sensei sẽ trình diễn những kỹ thuật sử dụng dao, kiếm gỗ, kiếm sắt.

Kỹ thuật Aikido tự vệ khi bị nắm hai tay
Kỹ thuật Aikido chống đòn chân của đối thủ

[jwplayer player=”1″ mediaid=”87406″]

Đăng Huy