Đập thẳng mặt xuống đất vì gặp phải cao thủ Judo

Judo không những là một môn thể thao mà còn là một nghệ thuật, một phương tiện tự vệ, chiến đấu, và một cách sống… và nhiều hơn thế nữa.

Cách tổng thống Nga Putin sử dụng Judo trong….chính trị
Chân dung kẻ dám thách thức võ sĩ Judo mạnh nhất mọi thời đại

Trong các kỹ thuật của Judo nhấn mạnh tính an toàn và thoải mái cho người học. Chính vì vậy, Judo phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội, cả người tàn tật cũng có thể học và thực hành được.

Tính thực chiến của Judo cũng vô cùng lợi hại, Judo có thể được áp dụng trong một số hoàn cảnh để tự vệ trên thực chiến đường phố, và đoạn clip sau đây là minh chứng cho sự lợi lợi hại đó của Judo.

Cùng VoThuat.vn tận mắt chứng kiến khi Judo được áp dụng trong thực chiến: 

Trí Minh

languarr