Mr. Bean biểu diễn đòn đá cao chân

Sau màn trình diễn nhị khúc. Mr. Bean tiếp tục cho các đồng môn “mắt tròn mắt dẹt” khi biểu diển đòn đá cao chân.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”69631″]

B.Y