Tư Lìa Hố: Nét độc đáo của môn phái Thiếu Lâm Nững Xị

Võ sư Trương Văn Sử (môn phái Thiếu Lâm Nững Xị) đã thực hiện bài quyền “Tư Lìa Hố” dũng mãnh, mạnh mẽ. Đây là một trong những bài quyền độc đáo chỉ có ở Thiếu Lâm Nhu Quyền (Thiếu Lâm Nững Xị).

Thiếu lâm Hắc Hổ môn: Chú trọng cả quyền lẫn cước
Sức mạnh từ những đường quyền của Thiếu Lâm Bằng Long Hải

https://youtu.be/ElbZhV8l7Vk

VoThuat.vn

loading...

languarr