Vừa chơi guitar vừa công phá

Màn công phá ấn tượng của một võ sư khi anh vừa chơi guitar điện vừa công phá gạch.

https://vimeo.com/121972247

Huỳnh Chánh