Màn biểu diễn chống dao của võ sĩ Aikido

Mang tính chất tự vệ và nghệ thuật cao, các đòn thế chống dao của Aikido trong nhiều tư thế tấn công đã được các võ sĩ trình diễn rất điêu luyện trong video sau đây. Hãy cùng VoThuat.vn mục kích những pha khoá đòn, đoạt dao để trang bị thêm chi mình những kỹ thuật tự vệ cần thiết.

Mỗi ngày 1 kỹ thuật Aikido: Đòn Sankyo
Mỗi ngày 1 kỹ thuật Aikido: Đòn Ikkyo

Đăng Huy