Video: Làm sao để tự vệ trước đối thủ cao hơn?

Trong thực tế, có nhiều tình huống bạn phải gặp phải đối thủ to cao hơn. Khi rơi vào trường hợp như vậy, bạn thường làm gì để thoát hiểm.