Kỳ bí cuộc đời của Trương Tam Phong (Kì 2)

Nhắc đến Trương Tam Phong hậu thế thường nghĩ đến người đã sáng lập ra Võ Đang phái, một võ phái cùng với Thiếu Lâm được coi như Bắc Đẩu của võ học Trung Hoa. Ông cũng là người sáng tạo ra Thái cực quyền và Thái cực kiếm còn được lưu truyền cho đến tận ngày nay.

Tháng 2 năm Vĩnh Lạc thứ 10 (1404), Minh Thành Tổ Chu Đệ gửi cho Trương Tam Phong bức thư: “Hoàng Đế kính dâng thư lên chân tiên Trương Tam Phong: Trẫm ngưỡng mộ chân tiên đã lâu, mong cầu được thân đón bậc nghi phàm, từng sai sứ bầy hương án viết thi đi tìm hết danh sơn để mời đón. Tài chất của Trẫm kém cỏi, đức hạnh mỏng manh, mà chỉ có lòng chí thành mong gặp, suốt đêm ngày không quên. Lại kính cẩn sai sứ dâng thư cẩn mời, mong chờ xe mây giá lâm để thỏa lòng kính mộ mong mỏi của Trẫm”. Sau này Minh Thành tổ Chu Đệ phong cho Trương Tam Phong là “Lão Sư”, “chân tiên”. Trương Tam Phong rất được người đời tôn sùng. Trước tượng của Trương Tam Phong ở Chân Tiên điện trên Võ Đang sơn, viên gạch xanh ở dưới đất bị lõm sâu xuống bởi người ta dập đầu bái lạy.

truong tam phong

Sinh hoạt vật chất của Trương Tam Phong thấp đến tột cùng, một năm bốn mùa ông chỉ có một áo nạp, một nón mê, mặc không đủ ấm, ăn không đủ no, bẩn thỉu như một “tiên sinh ăn mày”. Trong con mắt người đời, Trương như vậy là khổ lắm, nhưng trong lòng ông cảm thấy vô cùng khoái hoạt, vô cùng tự tại, và nhờ vậy vô cùng trường thọ!. Trương Tam Phong chủ trương cuộc đời là sống theo ý thích của mình, không bị câu thúc bởi bất kỳ cái gì.

Võ Đang phái của Trương Tam Phong có nhiều điểm khác biệt. Một là thờ bái Chân Võ Đại Đế là tổ sư. Hai là coi trọng tu luyện “nội đan”. Phái Võ Đang thuộc phái thanh tu, coi trọng tu luyện nội đan, đối lập với “ngoại đan”. Ngoại đan là điều chế dược thảo bằng lô đỉnh để chế tạo thành thuốc “trường sinh bất tử” (tức kim đan). Sau các đạo sỹ dùng phương thuật ấy phát triển thêm, đem thân thể chính mình ra làm “lô đỉnh” (lò nấu), dùng thể chất “tinh” và “khí” của mình làm dược liệu, họ gọi là khiến cho “tinh, khí, thần” ngưng tụ kết thành “Thánh Thai”, đó gọi là “Nội đan”. Ba là tập luyện kỹ thuật Nội Gia quyền của Võ Đang. Bốn là chủ trương tam giáo hợp nhất.

vo dang

Cũng giống như Thiếu Lâm quyền, Nội gia quyền Võ Đang không truyền cho người ngoài môn phái, đến nay truyền thống ấy vẫn còn. Võ Đang do Trương Tam Phong sáng lập, sau này dần dần được sát nhập vào Toàn Chân giáo, người đời sau thu thập các tác phẩm của ông thành bộ “Trương Tam Phong toàn tập”.

Trên thực tế, Thái cực quyền cũng có một lịch sử phát triển khá phức tạp. Tương truyền ông sáng tạo ra Thái cực quyền khi nhìn thấy một con rắn đánh nhau với chim đại bàng. Con rắn với những động tác uyển chuyển đầy linh hoạt sau đó đã cắn chết chim đại bàng. Chính vậy nên Thái cực quyền là tập hợp của những đòn thế gồm hàng loạt những động tác võ thuật uyển chuyển như múa.

thai cuc quyen

Cái tên Thái cực quyền được bao gồm bởi chữ Thái (lớn lao) và Cực (trạng thái ban sơ). Thái cực là nhân tố đầu tiên Kinh Dịch đề cập đến (Thái cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái…). Thái cực đồ sau này được Chu Đôn Di vẽ ra đã cho thấy một quan niệm “trong Âm có Dương, trong Dương có Âm” của Thái cực.

Cũng ảnh hưởng từ Thái cực đồ (hình tròn) mà những động tác của Thái cực quyền đều đi theo đường tròn và trong đó có cả động-tĩnh, hư-thực, cương-nhu… Bởi mang tính chất của đạo Lão nên Thái cực quyền mang một tư tưởng Vô vi rất cao.