Aikido trực chiến giải cứu người đẹp

Là môn võ hoà bình, từ lâu aikido luôn được xem là môn võ dùng để tự vệ. Nhưng khi gặp khi cần thiết, môn võ này cũng có thể đánh trực chiến với những đòn thế gây sát thương cao cho đối thủ. Hãy cùng theo dõi câu chuyện đường phố dưới đây và mục kích các chiêu thức aikido cơ bản.

Tự thắng chính mình trong môn võ Aikido
Thân pháp trong kiếm thuật, côn thuật và quyền thuật trong Aikido

[jwplayer player=”1″ mediaid=”73784″]

Đăng Huy tổng hợp

loading...

languarr