Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VH-TT-DL.

Tới đây, quản lý các hoạt động thể thao sẽ là Cục Thể dục thể thao thay cho mô hình Tổng cục TDTT hiện tại. Ảnh: D.P

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16-1-2023 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VH-TT-DL. Theo đó, trong cơ cấu tổ chức, Bộ VH-TT-DL có 25 đơn vị trực thuộc và phụ trách lĩnh vực thể thao là Cục Thể dục thể thao (thay thế cho Tổng cục TDTT hiện tại).

Cục Thể dục thể thao là 1 trong 20 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Nghị định cũng ghi cụ thể rằng Cục Thể dục thể thao có con dấu hình Quốc huy.

“Tổng cục Du lịch, Tổng cục TDTT tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao; Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Du lịch, Tổng cục TDTT tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL sắp xếp, tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao”, Nghị định ghi rõ.

Trong nhiệm vụ và quyền hạn được Nghị định quy định đối với Bộ VH-TT-DL, về lĩnh vực thể thao, Bộ VH-TT-DL có các nhiệm vụ đối với thể dục thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao, chuyên nghiệp. Một trong những nhiệm vụ đối với thể dục, thể thao cho mọi người là “Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức các Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam cho người khuyết tật” cũng như hướng dẫn và tổ chức thực hiện chiến lược và các chương trình quốc gia phát triển thể dục, thể thao sau khi được phê duyệt đồng thời tổ chức, hướng dẫn việc xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao quần chúng; tuyên truyền, hướng dẫn các phương pháp luyện tập thể dục, thể thao; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên thể dục, thể thao cơ sở…

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL sẽ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thể dục thể thao, Ảnh: D.P

Trong khi đó, đối với thể thao thành tích cao, Bộ VH-TT-DL có các nhiệm vụ gồm: Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam, Đại hội thể thao toàn quốc; Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chiến lược, phát triển thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp sau khi được phê duyệt; Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định về chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao; Quyết định tổ chức giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam, tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao theo đề nghị của các liên đoàn thể thao quốc gia, quy định quản lý các hoạt động thể thao quốc tế tổ chức tại Việt Nam, phê duyệt điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc;

Ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn phong cấp VĐV, HLV, trọng tài thể thao; công nhận phong cấp của các tổ chức thể thao quốc tế đối với VĐV, HLV, và trọng tài thể thao Việt Nam theo quy định của pháp luật; Quy định quản lý việc chuyển nhượng VĐV, tuyển chọn VĐV vào các đội tuyển thể thao quốc gia, quy định trình tự, thủ tục thành lập đoàn thể thao quốc gia và đội tuyển thể thao quốc gia từng môn;

Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện đối với VĐV, HLV, trọng tài thể thao, quy định chương trình tập huấn chuyên môn thể thao cho nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động của các cơ sở thể thao chuyên nghiệp.

Theo SGGP

Nguồn: saigonthethao.vn | Copy Link