Những mãnh tướng từng bỏ mạng dưới lưỡi đao Quan Vũ

Với võ nghệ siêu phàm cùng Thanh Long Yển Nguyệt Đao cực kỳ uy lực, Quan Vân Trường (Quan Vũ) đã nhiều lần khiến các danh tướng lẫy lừng của quân địch bỏ mạng dưới lưỡi đao của mình.

Không thành kế của Gia Cát Lượng: “Độc nhất vô nhị” trong Tam Quốc
Đệ nhất dũng tướng của Tào Tháo trong Tam Quốc là ai?

HOA HÙNG

Bối cảnh trận chiến này diễn ra vào ăm 190 khi các chư lầu liên quân đánh Đổng Trác. Hoa Hùng là một vị tướng quân đội dưới quyền Đổng Trác. Bị bao vây ở Lạc Dương, các tướng của Viên Thiệu lần lượt ra đánh với Hoa Hùng nhưng đều bại trận.

Trong lúc hoảng loạn, Quan Vũ chính là người đứng ra xin đi lấy mạng của Hoa Hùng. Lúc đó, Quan Vũ chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt dưới trướng Lưu Bị. Quyết định của Quan Vũ không nhận được sự ủng hộ của mọi người (ngoại trừ Tào Tháo).

Tào Tháo mời Quan Vũ ly rượu nhưng ông không uống mà thốt lên một câu:“Rượu đã rót ra, Quan mỗ sẽ trở lại ngay!”.

Không lâu sau đã thấy Quan Vũ đem đầu Hoa Hùng về ném dưới đất. Chén rượu của Tào Tháo vẫn còn ấm, vì vậy mới có tích Quan Công “ôn tửu trảm Hoa Hùng”.

NHAN LƯƠNG

Nhan Lương là một danh tướng dưới trướng Viên Thiệu trong thời Đông Hán và Tam Quốc của lịch sử Trung Hoa. Năm 200, Viên Thiệu mang quân nam tiến đánh Hứa Xương, trung tâm chính trị do Tào Tháo đang nắm vua Hiến Đế. Nhan Lương khi đó là một dũng tướng bậc nhất của Viên Thiệu, liên tiếp đánh bại nhiều tướng của Tào Tháo.

Tình thế nguy cấp khiến Tào Tháo phải cho người đi cầu cứu Quan Vũ.

Màn Quan Vũ trảm Nhan Lương trong “Tam Quốc diễn nghĩa” được đánh giá là giống như một trận “lôi đài tỷ võ dân gian” hơn là một trận chiến.

Các tướng chủ yếu so tài võ nghệ, đao pháp, thương pháp, thậm chí là dùng chiêu “xa luân chiến” để đánh Nhan Lương.

Phía quân Tào Tháo lần lượt cử ra Tống Hiến và Ngụy Tục – các cựu tướng của Lữ Bố. Hiến và Tục bị Lương diệt xong, lại đến Từ Hoảng. Từ Hoảng là dũng tướng, mà cũng chỉ đánh với Nhan Lương 20 hiệp đã thua chạy.

Cuối cùng mới đến Quan Vân Trường ra trận “tỏa sáng”, một đao chém bay đầu Lương.

VĂN XÚ

Văn Xú là 1 võ tướng thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông phục vụ dưới quyền Viên Thiệu. Có rất ít tư liệu lịch sử nói về ông, nhưng phấn lớn đều so sánh sự dũng mãnh của ông ngang bằng với Nhan Lương, một tướng khác của Viên Thiệu.

Sau khi Nhan Lương bị Quan Vũ giết, Văn Xú là người kế tiếp xuất trận để ứng chiến. Tuy nhiên, bản lĩnh của Văn Xú chưa xứng tầm để đối đầu với Quan Vũ và đành bỏ mạng dưới Thanh Long Yển Nguyệt Đao.

Ngoài ra, trong cuộc đời đánh trận của mình, Quan Vũ đã lấy mạng rất nhiều danh tướng khác. Khi anh em Quan – Trương gặp lại tại Cổ Thành, để chứng tỏ lòng trung thành với Lưu Bị, Vũ đã hứa  sẽ chém đầu Thái Dương (một vị tướng của Tào Tháo) trước mặt Trương Phi. Sau đó hai anh em đoàn tụ sau bao ngày xa cách.

Khi Quan Vũ rời Tào Tháo để đi tìm Lưu Bị, ông đã vượt qua 5 ải và chém 6 dũng tướng của Tào Tháo, đó cũng là một trong những điển tích rất đáng ngưỡng mộ về tài nghệ của Lưu Bị.

Theo một số tài liệu ghi chép, Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ giết tổng công 1780 người. Giai thoại về nhân vật Quan Vũ trong Tam Quốc luôn chứa nhiều bí ẩn ly kỳ, hấp dẫn do đó ông luôn được các nhà sử học nghiên cứu, khám phá ra những điều mới mẻ.

Có thể bạn quan tâm: Quan Vũ và những trận đánh hay trong Tam Quốc.

V.Đ – Tổng hợp

loading...

languarr