Khi nào kiểm lâm được dùng súng?

loading...

Cán bộ kiểm lâm đáp ứng các điều kiện sẽ được cấp trên giao súng ngắn, súng tiểu liên và đạn để phục vụ tuần tra, bảo vệ rừng, truy quét điểm khai thác lâm sản.

Scott Adkins dùng tay chống súng, chuyện chỉ có trên màn ảnh
Mê võ tự vệ, Châu Tuyết Vân chống luôn cả… súng

Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Bộ Công an năm 2014 (về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công vụ hỗ trợ của lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng chuyên trách) quy định, kiểm lâm được trang bị súng ngắn, súng tiểu liên và các loại đạn.

Ngoài ra, lực lượng này còn được trang bị các công cụ hỗ trợ như súng bắn đạn cao su, hơi cay, chất gây mê, dùi cui điện, áo giáp, găng bắt dao, mũ chống đạn, khóa số 8, động vật nghiệp vụ…

Còn lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách được trang bị công cụ hỗ trợ như dùi cui điện, dùi cui cao su, phương tiện xịt hơi cay, áo giáp, găng bắt dao, mũ chống đạn.

kiem lam 1
Lực lượng kiểm lâm được trang bị súng quân dụng. Ảnh: Báo Cao Bằng.

Thông tư liên tịch quy định, đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng gồm: Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hạt Kiểm lâm huyện, quận, thị xã, thành phố, Hạt Kiểm lâm vườn quốc gia, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

Cán bộ kiểm lâm đáp ứng điều kiện quy định, được huấn luyện chuyên môn, được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí thì được giao vũ khí. Họ chỉ được sử dụng vũ khí để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, xử lý các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp, truy quét các tụ điểm khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép.

Thông tư liên tịch này cũng quy định, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ phải được quản lý, bảo quản tập trung tại kho của đơn vị, giao nhận vũ khí phải có sổ sách. Cán bộ kiểm lâm được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản vũ khí khi kết thúc nhiệm vụ, hết thời hạn được giao, thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu… phải bàn giao vũ khí cho cơ quan.

Việc nổ súng phải tuân thủ quy định tại Điều 22 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Điều 9 Nghị định 25/2012/NĐ-CP.

Theo Zing

languarr